TR EN

YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

Metin formatı: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Sayfa formatı: А4 (210x297 мм)
Kenar boşlukları (alt, üst, sağ, sol): 2 см;
Yazı tipi: Times New Roman, boyut – 12.
Satır aralığı: 1,5; 
İngilizce:
Makale adı (büyük ve kalın harflerle, hızalama ortadan: boyut – 12);
Yazar adı (küçük ve kalın harflerle, hızalama sağdan, boyut – 10);
(Görevi ve çalıştığı kurum tercüme edilmeyecek). 
Özet (Times New Roman, min.300 sözden ibaret, boyut – 12, satır aralığı:1);
Anahtar kelimeler (Times New Roman, 5 – 7 sözden ibaret, boyut – 12, satır aralığı:1); 
Bir setir aralıkdan sonra:
Türkçe: 
Makalenin adı (Times New Roman, büyük ve kalın harflerle, hızalama ortada, boyut – 12);
Yazarın adı (Times New Roman, küçük ve kalın harflerle, hızalama sağda, boyut – 10, satır aralığı: 1);
Yazarın unvanıgörevi (Times New Roman 10, hızalama sağdan, boyut – 10, satır aralığı: 1);
Çalıştığı kurumun adı (Times New Roman, hızalama sağdan, boyut – 10, satır aralığı: 1);
Ülke (Times New Roman, hızalama sağd, boyut – 10, satır aralığı: 1);
Özet (Times New Roman, min300 sözden ibaret, boyut – 12, satır aralığı: 1);
Anahtar kelimeler (Times New Roman, 5 – 7 sözden ibaret, boyut – 12, satır aralığı: 1);
Bir satır aralıgdan sonra:
Makale metni (Times New Roman 12, satır aralığı: 1,5, paragraf başlığı: 1,25 sm);
Kaynakça: makalenin sonunda “Kaynakça” başlığıyla verilecek ve alfabe sırasıyla yazılacaktır. Metin içi alıntılar köşeli parantezlerin içinde kaynak sıralamasını gösteren rakam, ve sayfa numaralarıyla gösterilecektir.
  • www.butadergisi.com
    “BUTA” Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
    “BUTA” İnternational Journal of Scientific Research
  • Tel.:    +99470 979 79 37 (WhatsApp)
    Mob.: +90 536 880 00 23
    Email: [email protected]